Skip to main content

Chayada Teravetchakarn (Euy): Chasing After a Milestone after Accepted on the BA in Communication Management, Chulalongkorn University


Chayada Teravetchakarn (Euy) started studying at Heathfield since she was in Year 4.  Throughout her school years, she developed her skills in communication, leadership and management in various events.  After every effort that she took to further study in the area that would express her creative and proactive personality, finally she was offered a placement in the faculty of Communication Arts, major in “Communication Management” at Chulalongkorn University. 

Let’s hear what Chayada has to say about her feeling as a Heathfield pupil and her dreams after becoming a university fresher.

นางสาว ชญาดา ธีรเวชชการ หรือ เอย เริ่มเรียนที่โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ตั้งแต่ชั้น Year 4 เธอได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการเป็นผู้นำผ่านกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียนตลอดช่วงเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ที่นี่  เอยได้ทุ่มเททั้งแรงกายและใจให้กับสิ่งที่เธอรักและแสดงความสามารถด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการจัดการเชิงรุก วันนี้เธอได้เข้าเรียนคณะที่ใฝ่ฝัน นิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร”  ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มาฟังเกี่ยวกับความรู้สึกของเอยในฐานะที่เป็นนักเรียนฮีทฟิลด์และความฝันที่เธอกำลังไขว่คว้าเมื่อกำลังจะได้ใช้ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัย


Q: What are your top three favourite memories at the school?

A: Firstly, all the opportunities that the teacher gave me. For an example, being a head girl of academic year 2016-2017, being an Emcee in Loy Kratong Day, and many more. Secondly, the family-liked environment at the school that I couldn’t find elsewhere. Lastly, Heathfield UK trip when I was in Year 6. It was my first time travelling to Europe and that was an eye-opening experience for me.Q: เล่าประสบการณ์ในโรงเรียนที่ประทับใจมากที่สุด 3 อันดับแรก

A: ก่อนอื่นเลยต้องขอเล่าว่า หนูประทับใจทุกๆ โอกาสที่คุณครูได้มอบให้ เช่น เมื่อปี 2559-2560 หนูได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียน และยังได้เป็นพิธีกรในงานลอยกระทงอีกด้วย อันดับที่ 2 คือ หนูมีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับบรรยากาศในโรงเรียนที่เป็นเหมือนครอบครัวซึ่งหาไม่ได้จากที่อื่น สุดท้ายนี้ หนูประทับใจประสบการณ์การไปทัศนศึกษาที่อังกฤษตอนอยู่ Year 6 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่หนูได้เดินทางไปที่ทวีปยุโรป นับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะทำให้ได้เปิดหูเปิดตาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ


Q: Could you please share with us about something that you have learnt whilst at Heathfield that you still utilise today?

A: The most important thing that I learnt/experienced whilst at Heathfield that I still utilise today is my responsibility and leadership skills. In the real world where I have to handle a lot of responsibilities (preparing for interview, writing exam, portfolio etc.), we need to manage our time really well. Also, Heathfield taught me to accept failure and learn from my mistakes.


Q: อะไรคือสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ที่เป็นประโยชน์กับตัวเองในปัจจุบัน  

A: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ได้เรียนรู้จากฮีทฟิลด์คือเรื่องความรับผิดชอบและทักษะความเป็นผู้นำ ในโลกความเป็นจริง เราต้องมีความรับผิดชอบสูง อย่างเช่นเวลาเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย เราก็จะต้องเตรียมสอบสัมภาษณ์  ฝึกทำข้อสอบเขียน รวมไปถึงเตรียมผลงานตัวอย่าง เราต้องบริหารเวลาตัวเองเป็นอย่างดี บางครั้งเมื่อเกิดความผิดพลาดในบางเรื่อง ทีนี่สอนให้หนูยอมรับ เรียนรู้ และแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกQ: What advice would you give for the pupils who are interested to study in Communication Arts in the future?  

A: The most obvious answer is that you have to know yourself: be certain of which path you are choosing. You need to know what you will earn from studying at that faculty; on top of that, what kind of social relationship you would get. How would you know all of that? The answer is to research a lot and read tons of review. If you are in Year 10 or Year 11, I recommend you to visit open house on your desired faculty.


Q: มีคำแนะนำอะไรบ้างที่อยากแชร์ให้รุ่นน้องที่สนใจจะเข้าเรียนคณะนิเทศศาสตร์ในอนาคต

 A: แน่นอนทีเดียว เราต้องรู้จักตัวเอง เช่น มั่นใจว่าตัวเองจะเลือกเรียนไปทางไหน และต้องรู้ว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากคณะที่เลือกเรียน นอกจากนี้ ต้องคิดว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแบบไหน ซึ่งเราควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับคณะที่ตนสนใจให้มาก อ่านรีวิวเยอะๆ ถ้าน้องๆ กำลังเรียนอยู่ชั้น Year 10 หรือ Year 11 ก็ควรที่จะไปงาน Open House ของคณะที่สนใจอยากจะเข้าเรียนค่ะ


Q: What would you like to be doing in 10 years’ time?

A: Possibly I imagine myself in the next 10 years to do things I learned along the field I study which is communication management. Even though my dreams could fluctuate at any time, my main milestone for me is to have my own concerts, events, and an advertisement company.


Q: อยากทำอะไรในอีก 10 ปีข้างหน้า

A: หนูมองเห็นว่าภายในอีก 10 ปีข้างหน้าคงได้ทำสิ่งต่างๆ มากมายที่ได้เรียนจากสาขาการจัดการการสื่อสาร ถึงแม้ความใฝ่ฝันของหนูอาจจะเปลี่ยนไปได้ แต่เป้าหมายหลักของหนูคือจัดงานคอนเสิร์ต อีเวนท์ และมีกิจการบริษัทสื่อโฆษณาเป็นของตัวเองค่ะ


Thanks Euy for being a great inspiration for us.   We saw your potential since you were in Year 4, and now that you achieved the opportunity to invest the talents further for your passion at Chulalongkorn  University.  Wishing all the best for your collaborative event projects with your team in the future.


ขอขอบคุณเอยมากๆ ที่ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรา ทางโรงเรียนฯ ได้เห็นทักษะความสามารถของเอยตั้งแต่ยังอยู่ชั้น Year 4 และตอนนี้เธอได้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยในคณะที่เธอรัก ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นผลงานอีเวนท์กับทีมงานของเอยในอนาคต  

Comments

Popular posts from this blog

วิธีการรับมือกลับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

วัยรุ่น เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์  เกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงทางจิตใจ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆรวมไปถึงการมีเอกลักษณ์ของตนเอง (Identity) การมีอิสระ เป็นตัวของตัวเอง (Independence) การรู้จักและควบคุมอารมณ์ของตนเอง และการมีมโนธรรมที่เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม (Conscience) ตลอดจนสามารถมีความรักความผูกพันกับเพื่อนและเพศตรงข้ามได้อย่างเหมาะสม (Intimacy) ซึ่งโดยส่วนมากแล้ววัยรุ่นสามารถผ่านกระบวนการนี้ไปได้ด้วยดี แต่อาจมีวัยรุ่นบางส่วนที่อาจเผชิญกับปัญหาการปรับตัวเหล่านี้ที่เห็นได้ชัดเจน ก็คือ ปัญหาด้านอารมณ์ ดังนั้นผู้ปกครองควรทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่างๆในช่วงวัยนี้ ทั้งด้านอารมณ์ของวัยรุ่นที่ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงง่ายและรวดเร็ว วู่วาม หงุดหงิดง่าย ซึ่งเป็นผลจากฮอร์โมนเพศ สภาพร่างกายและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อารมณ์ที่พบบ่อยคือ ความรู้สึกวิตกกังวล กลัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเอง อารมณ์ทางเพศที่สูงขึ้น พฤติกรรมทางเพศ รวมทั้งกลัวความเป็นผู้ใหญ่ กลัวการรับผิดชอบ การยอมรับจากเพื่อน ความขัดแย้งในการมีอิสระและขอบเขตที่เหมาะสมกั…

Natachai Boonprasert (Dunk) Turning His Dream to Create Computer Software into Reality

Natachai Boonprasert (Dunk) has made the most out of his learning throughout 9 years at Heathfield International School. This has shaped his perspective to be an inventor of new digital platforms.He followed his passion in developing a computer application when he got accepted to be a Software Engineering student at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
It is always good news to hear that our pupils have taken another step into what they really love to do.In this interview session, we will get to know about Dunk, his school life and what he looks forward to regarding building potential software projects in the future.
ตลอด 9 ปี นายณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ (ดัง) เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้ที่โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ เขาใฝ่ฝันจะเป็นผู้ผลิตดิจิตอลแพลตฟอร์ม ดังได้เริ่มเดินทางตามความฝันโดยเริ่มจากการเข้าศึกษาต่อที่สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โรงเรียนฯ มีความยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นนักเรียนมีโอกาสสานฝันในสิ่งที่ตัวเองรัก ในบทสัม…

Pupil’s Experience Focus: Studying Final Year (A-Level) at Heathfield

“Heathfield is not just a school for me anymore. I have spent almost my entire childhood here it is more like a home to me,” Kanitvipa Wattanasan (Cream) said.Cream has grown up at our school over the past 12 years.In 2018-2019, Cream will spend her final year completing her A-Levels at our school before beginning a new chapter of her life at university.
We interviewed Cream about her meaningful experiences at school, useful tips she has for Secondary pupils on IGCSE preparation, and what kept her motivated to learn at Heathfield from Year 1 through to Year 13.
“ฮีทฟิลด์เป็นมากกว่าโรงเรียน โรงเรียนนี้เป็นเหมือนบ้านของหนู เพราะหนูได้ใช้เวลาช่วงวัยเด็กทั้งหมด ณ ที่แห่งนี้” นางสาว คณิศร์วิภา วรรธนะสาร (ครีม) บอกเล่าความรู้สึกของเธอที่ได้เรียนรู้และเติบโตที่โรงเรียนของเรากว่า 12 ปี และในปีการศึกษา 2018-2019 นี้ ครีมกำลังจะเข้าสู่การเรียนระดับ A-Levels ซึ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะก้าวสู่ชีวิตในมหาวิทยาลัย
เราสัมภาษณ์ครีมเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ประทับใจในโรงเรียน และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับน้…