Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2013

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ASEAN COMMUNITY

ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน จะเริ่มเดินหน้าฟันเฟืองแห่งอนาคตอย่างเต็มรูปแบบแล้ว เหลือเวลาเพียงปีกว่าๆ เท่านั้น สำหรับการเตรียมพร้อมตัวเอง เตรียมพร้อมประเทศ และเตรียมพร้อมเด็กๆ ของเราเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเชียน

ประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) เกิดจากการประชุมในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั่นก็คือกลุ่มอาเซียนนั่นเอง เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่จะเริ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าสู่ระดับโลก

เด็กไทยพร้อมรับประชาคมอาเซียนแค่ไหน


นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเด็กและครอบครัวแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญทำงานด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวมายาวนานจะมาให้คำตอบเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการเตรียมความลูกวัยอนุบาลสู่ประชามคมอาเซียนครับ “ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เด็กไทยยังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่พร้อมตั้งแต่ในแง่ของโครงสร้างทางความคิด ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งระบบ ซึ่งกว่าจะขยับตัวก็ช้ามากในการพัฒนาเด็กและการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน ทั้งๆ ที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของประเทศอาเซียน แต่ความพร้อมของประเท…