Skip to main content

Posts

Showing posts from 2013

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ASEAN COMMUNITY

ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน จะเริ่มเดินหน้าฟันเฟืองแห่งอนาคตอย่างเต็มรูปแบบแล้ว เหลือเวลาเพียงปีกว่าๆ เท่านั้น สำหรับการเตรียมพร้อมตัวเอง เตรียมพร้อมประเทศ และเตรียมพร้อมเด็กๆ ของเราเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเชียน

ประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) เกิดจากการประชุมในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั่นก็คือกลุ่มอาเซียนนั่นเอง เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่จะเริ่มขึ้นในปี 2558 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้าสู่ระดับโลก

เด็กไทยพร้อมรับประชาคมอาเซียนแค่ไหน


นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเด็กและครอบครัวแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญทำงานด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวมายาวนานจะมาให้คำตอบเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการเตรียมความลูกวัยอนุบาลสู่ประชามคมอาเซียนครับ “ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เด็กไทยยังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่พร้อมตั้งแต่ในแง่ของโครงสร้างทางความคิด ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งระบบ ซึ่งกว่าจะขยับตัวก็ช้ามากในการพัฒนาเด็กและการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่อาเซียน ทั้งๆ ที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของประเทศอาเซียน แต่ความพร้อมของประเท…

พัฒนาการทางภาษาของเด็กเล็ก

เด็กปฐมวัยเรียนรู้ภาษา จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวทั้งสิ่งแวดล้อมที่บ้าน และโรงเรียน เด็กจะเรียนรู้การฟังและการพูดก่อน เพราะการฟังและการพูดเป็นของคู่กัน เป็นพื้นฐานทางภาษา กล่าวคือ เมื่อฟังแล้วก็ย่อมต้องพูดสนทนาโต้ตอบได้ การเรียนภาษาของเด็กปฐมวัยไม่จำเป็นต้องอาศัยการสอนอย่างเป็นทางการ หรือตามหลักไวยกรณ์ แต่จะเป็นการเรียนรู้ จากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งจากที่บ้านและที่โรงเรียน ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา ทฤษฏีที่เกี่ยวกับการเรียนอยู่ภาษาในปฐมวัยที่สำคัญมีอยู่ 3 ทฤษฏีใหญ่ๆดังนี้ 1. ทฤษฎีของนักพฤติกรรมศาสตร์ (The Behaviorist View) การเรียนรู้ภาษาของเด็กเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากผลการปรับสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคลที่มีอยู่ในตนเอง ในขณะที่เด็กเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ แรงเสริมในทางบวกจะถูกนำมาใช้เมื่อภาษาของเด็กใกล้เคียงตามภาษาของผู้ใหญ่ ซึ่งนักพฤติกรรมศาสตร์มีความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนภาษาของเด็ก คือ 1. เด็กเกิดมาโดยมีศักยภาพในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ โดยปราศจากความสามารถพิเศษในด้านการเรียนทางใดทางหนึ่ง 2. การเรียนรู้ ซึ่งรวมถึงการเรียนภาษา…

Teacher Chart Academic Year 2013-2014

ไวรัส RSV ภัยสุดฮิดหน้าฝน

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราต้องเผชิญกับภาวะฝนตกเกือบทุกวันและก็จะตกอย่างต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กที่ถูกฝนแล้วถ้าไม่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีก็อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้อย่างง่ายๆ ซึ่งโรคที่พบมากในเด็กในช่วงหน้าฝนก็มีมากมาย เช่นไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก อีสุกอีใส และอีกหนึ่งโรคที่คุณพ่อคุณแม่ควรต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งคือไวรัส RSV เรามาทำความรู้จักกับเชื้อไวรัสนี้หน่อยดีกว่าค่ะ
ไวรัส RSV คืออะไร RSV ย่อมาจาก Respiratory Syncytial Virus (RSV) เป็นไวรัสที่พบมากและเจริญเติบโตได้ดีในช่วงที่มีอากาศชื้นโดยเฉพาะหน้าฝน สามารถติดต่อกันได้ง่ายๆ เพียงการสัมผัสใกล้ชิด หรือสัมผัสสารคัดหลั่งทางตาหรือจมูก และทางลมหายใจ ดังนั้นในเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นหวัดจึงเสี่ยงต่อการรับและแพร่กระจายเชื้อไวรัสตัวนี้มาก และเด็กเล็กสามารถได้รับเชื้อไวรัสได้ตั้งแต่แรกเกิดกันเลยทีเดียว โดยเชื้อไวรัสนี้จะมีระยะฟักตัวประมาร 2-6วัน
ถ้าได้รับไวรัส RSVแล้วจะแสดงอาการอย่างไร RSV ก่อโรคในทางเดินหายใจ แบ่งอาการเป็น 3 กลุ่มคือ 1.ทางเดินหายใจส่วนต้นอักเสบ ทำให้มีอาการคล้ายหวัด มีไข้ …

Social Gathering at Heathfield International School

งาน Social Gathering ครั้งที่ 1 ของโรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ ได้สร้างบรรยากาสที่อบอุ่นและเป็นกันเองในกลุ่มท่านผู้ปกครองและคณะผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารสว่างไตล์คานาเป้ และปรึกษาข้อสงสัยต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนและโรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์
ภายในงานยังมีการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ เพื่อให้ท่านผู้ครองได้ชื่นชมในความสามารถของนักเรียนทางด้านศิลปะ Painting ร่วมสมัยที่สะท้อนแนวคิดและจินตนาการของเยาวชนสมัยใหม่
ทางโรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์จึงขอประมวลภาพบรรยากาศความประทับใจ และสาระสำคัญที่เกิดขึ้นภายในงานมาให้ท่านผู้ปกครองที่ไม่ได้เข้ารวมงานได้รับทราบอย่างทั่วกัน

คุณครูนิคคาเดล หัวหน้าระดับชั้นเด็กมัธยม
ตอบคำถามเกี่ยวกับ การสอบ IGCSEคุณครูใหญ่ คุณโอคอนเนอร์


สาระสำคัญที่ทางโรงเรียนที่ได้จากการพูดคุยกันภายในงาน Social Gathering จะมีการแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบอีกครั้ง หลังจากโรงเรียนได้มีการประมวลคำถาม-คำตอบทั้งหมดที่ได้พูดคุยกันภายในงาน


โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้(Allergy)คือความผิดปกติจาก ระบบภูมิคุ้มกันอาการภูมิแพ้เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ตอบสนองต่อสสารที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายซึ่งมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ ซึ่งสารที่ก่อให้เกิดการตอบสนองนั้นเรียกว่า สารก่อภูมิแพ้ สารก่อภูมิแพ้โดยอาการตอบสนองต่อสารเหล่านี้ไม่ใช่ความผิดปกติแต่กำเนิด, สามารถคาดเดาได้ และไม่เรื้อรัง ภูมิแพ้เป็นหนึ่งในความผิดปกติจากภาวะภูมิไวเกินและถูกเรียกในเชิงวิชาการว่าประเภทที่หนึ่ง (type I) หรือประเภทเฉียบพลัน (immediate) อาการภูมิแพ้เหล่านี้เฉพาะเจาะจงเนื่องจากเกิดขึ้นโดยการกระตุ้นเซลเม็ดเลือดขาวที่มากเกินไป คือ แมสต์เซลล์ และ เบโซฟิลโดย แอนติบอดี ที่ชื่อว่าอิมมูโนโกลบูลินอี(IgE) การกระตุ้นนี้ส่งผลให้เกิดการอักเสบ ซึ่งมีระดับตั้งแต่ทำให้ระคายเคืองไปจนถึงการเสียชีวิต
ภูมิแพ้ระดับเบา เช่น เยือจมูกอักเสบพบได้ทั่วไปในหมู่ประชากรของมนุษย์และก่อให้เกิดอาการเช่น ตาแดง, การคัน, น้ำมูกไหล, กลาก, ลมพิษ และ หอมหืดซึ่งภูมิแพ้นี้เองที่ในบางสถานการณ์อาจจะเป็นต้นเหตุสำคัญในอาการหอบหืด ในคนไข้บางราย อาการแพ้รุนแรงต่อสภาวะแวดล้อม, สารก่อภูมิแพ้ทางโภชนาการ หรือยาบางชนิด อา…

เมื่อหนูน้อยถึงเวลาต้องไปโรงเรียน

เมื่อโรงเรียนใกล้เปิดเรียนแล้ว คุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่ลูกจะเข้าโรงเรียนครั้งแรกคงจะมีอาการตื่นเต้นปนกังวลอยู่แน่นอนว่า การไปโรงเรียนวันแรกของลูกนั้นจะเป็นอย่างไร จะสามารถผ่านไปด้วยดี หรือลูกจะร้องไห้มากแค่ไหน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม การเตรียมตัวแต่เนิ่นๆสำหรับการไปโรงเรียนนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย เช่น การฝึกใส่เสื้อผ้าเอง ฝึกการขับถ่าย และส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายต่างๆ พญ. เพียงทิพย์ หังสพฤกษ์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลมนารมย์กล่าวว่า“เด็กที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย พอไปโรงเรียนครูฝึกให้ทำอะไรแล้วทำไม่ได้ แต่เพื่อนทำได้ เด็กก็จะรู้สึกด้อย ไม่มั่นใจ รู้สึกแตกต่างหรือรู้สึกถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลเหมือนที่บ้าน เขาก็จะยิ่งไม่อยากไปโรงเรียน บางรายพบว่าเหตุผลที่เด็กไม่อยากไปโรงเรียนเพราะติดพี่เลี้ยงเนื่องจากตอนอยู่บ้านพี่เลี้ยงทำให้ทุกอย่าง ดังนั้น พ่อแม่ต้องช่วยเหลือลูกให้ถูกทาง คือช่วยให้เขาช่วยตัวเองให้ได้ ไม่ใช่ทำให้เขาสบาย จนทำอะไรไม่เป็นเลย” อีกทั้งการที่คุณพ่อคุณแม่ได้สร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับโรงเรียนจะทำให้ลูกเกิดความไว้วางใจในครู และเพื่อนๆที่โรงเรียนอีกด้วยถึง…

Mr. Nicholas S. Cardall (Head of Secondary)

Mr. Nicholas S. Cardall (Head of Secondary)
-Over 33 years teaching experience: 24 years teaching in UK and 9 years for international teaching experience. I "I am a confident, adaptable, energetic teacher and manager who is driven by fresh challenges in new global locations. I am motivated by the rewards of realising children’s potential and use a balance of discipline and mutual respect. I am proficient at finding the best levels of ability in my students. My 32 years’ experience, and versatility, allows me to competently teach History, Geography and other subjects. My distinctive sense of humour and excellent inter-personal skills make me an ideal team player and help build strong relationships within the class, the Department and the staffroom." By Mr. Nicholas S. Cardall

Education Background-Teacher Certificate with Credit in Educational Studies & Practice in Education (Victory University of Manchester)

Teaching Experience1979-1980:  ST Thomas School (inner city co-educat…

เหตุผลที่ทำให้ท่าน ดร. นพดล เลือก Heathfield International School

Dr.Noppadol….. ดร. นพดล Chief Executive Officer ของโรงแรมและที่พักอาศัยในเครือ  Grande Assetเปิดเผยทัศนคติของท่านถึงความแตกต่างระหว่างระบบการศึกษาในระบบการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติในระบบอังกฤษ  และระบบอเมริกา รวมถึงสาเหตุที่ท่านเลือกการศึกษาระบบอังกฤษให้กับลูกของท่าน
ท่าน ดร. นพดล ได้กล่าวถึงเหตุผลหลัก 2  เหตุผลของท่านที่ทำให้ท่านไว้วางใจกับระบบการศึกษาในหลักสูตรอังกฤษ
เหตุผลแรกของท่านคือ ระบบอังกฤษไม่ใช้การศึกษาแบบที่ตายตัว หรือprotocol ที่ถูกสร้างมาเป็นบล็อกๆ แบบหลักสูตรอเมริกาที่เด็กแต่ละชั้นปีจะต้องเรียนตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ ซึ่งหลักสูตรอังกฤษ เน้นตามความพร้อมของผู้เรียนเป็นหลักเด็กแต่ละคนมักมีความถนัดและความสนใจที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการส่งเสริมความสามารถของเด็กในสิ่งที่เด็กคนนั้นสนใจจึงทำให้พัฒนาการการเรียนของเด็กพัฒนาไปได้อย่างสมบรูณ์แบบ  ซึ่งตรงกับหลักที่ท่าน ดร. นพดล ได้ใช้มาในสมัยที่ท่านเรียนหนังสือที่ว่า "เรียนคือเล่น เล่นคือเรียน"
เหตุผลที่สองของท่านคือ ท่านได้ชื่นชอบความมีวัฒนธรรมของชาวยุโรป โดยเฉพาะความเป็นผู้ดีอังกฤษที่รู้จักการวางตัวได้เป็นอย่างดีเมื่อต้องเ…