Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2014

Ebola Virus

“ไวรัสอีโบล่า”  โรคไวรัสอีโบล่าหรือไข้เลือดออกอีโบล่า เกิดจากไวรัสอีโบล่า โดยผู้ป่วยมักสัมผัสกับเลือดหรือของเหลวร่างกายจากสัตว์ที่ติดเชื้อ เช่น ลิง หมู หรือค้างคาวผลไม้ ทางการแพทย์เชื่อว่าค้างคาวผลไม้เป็นพาหะของโรคนี้ อาการของโรคอีโบล่ามีความผันแปรและมักเกิดฉับพลัน โดยหลังจากรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะใช้ระยะฝักตัวประมาณ2วันถึง3สัปดาห์ จากนั้นผู้ป่วยจะมีไข้สูงอย่างต่ำ38.8°Cหรือ102°Fเจ็บคอ ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ช่องท้องอย่างรุนแรง อ่อนเพลียอย่างหนักและวิงเวียนศีรษะ หลังจากนั้นจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ตับและไตทำงานลดลง และอาการจะเริ่มร้ายแรงขึ้น เช่น ท้องร่วงอย่างแรง อุจจาระกลายเป็นสีดำหรือแดงจัด อาเจียนเป็นเลือด ตาแดงจัด ความดันโลหิตลดต่ำกว่า90/60ไต ม้ามและตับได้รับความเสียหาย อัตราการตายสูงมากถึงระหว่าง50% - 90% สาเหตุการตายเกิดจากขาดเลือดหรืออวัยวะภายในหยุดทำงานเฉียบพลัน ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาจำเพาะสำหรับโรคไวรัสอีโบลา มีแต่เพียงการรักษาประคับประคอง (supportive treatment) ได้แก่ทำหัตถการแบบรุกล้ำให้น้อยที่สุด รักษาสมดุลอิเล็กโตรไลต์และสารน้ำเพื่อป้องกันภาวะ…