Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2013

Heathfield International School Trip, 2013

ทัศนศึกษา Nursery, Reception1, Reception2
ภาพน่ารักของเด็กๆ ที่พร้อมจะเล่นเครื่องเล่น ใน Funarium
มื้ออาหารเที่ยง ที่แสนอร่อย Yummy!!ทัศนศึกษา Year 1 & 2

ภาพเด็กๆ กับตัวการ์ตูนที่ชืนชอบ


เด็กๆ ในเมืองหิมะ


ทัศนศึกษา Year 7-11
ทัศนศึกษาที่สัตหีบ เรือรบหลวง จักรี นฤเบศ

ภาพความสุขของเด็กๆ ที่ได้มาทัศนศึกษา


ท่านผู้ปกครองสามารถคลิปชมบรรยากาศ ภาพความสนุกของเด็กได้จาก Youtube

http://www.youtube.com/watch?v=xjvIBut87cM&feature=youtu.be

HEATHFIELD Summer Sports & Drama Camp

http://www.facebook.com/heathfieldbkk

IGCSE

IGCSE  (The International Certificate of Secondary Education)
โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ได้นำการสอบประเมินผล IGCSE มาใช้วัดมาตราความสามารถทางวิชาการของเด็กนักเรียน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักเรียนที่เทียบเท่ามาตราฐานสากลปัจจุบันทางโรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ได้รับการอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ให้เป็นศูนย์สอบ IGCSE ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน โดยไม่ต้องเดินทางไปสอบถึง British Council
IGCSEเป็นข้อสอบที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ใช้วัดมาตราฐานความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนมัธยมYear 10-11 ในหลักสูตรอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายกว่า 60ประเทศ หรือ 9,000 กว่าโรงเรียนทั่วโลก ตัวข้อสอบจะถูกส่งไปตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เท่านั้น ดังนั้นการประเมินผลจึงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
หลักสูตร IGCSE ถูกออกแบบมา6หมวดวิชา ได้แก่วิชา ภาษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ความคิดสร้างสรรค์, พละศึกษาเมื่อนักเรียนขึ้น Year11 จะต้องเลือกเรียนวิชากิจกรรม 2 จาก 3 วิชา  คือ พละศึกษา, ศิลปะ และดนตรี
ทางโรงเรียนจะให้คำแนะนำกับนักเรียนว่า วิชาใดที่นักเร…

Science Class Year 1

Growing Things คลาสเรียนวิทยาศาสตร์ ของเด็กๆ Year 1 วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เรื่องการเพาะพันธุ์พืช เด็กจะเรียนรู้วิธีการเพาะพันธุ์พืชพร้อมวิธีการดูแล
คุณครู Birgitta ครูประจำชั้นจะให้เด็กเรียน เรียนรู้ส่วนต่างๆของต้นไม้ โดยการเลือกคำที่เหมาะสมมาแปะให้ถูกต้องตามบริเวณส่วนต่างๆของต้นไม้


คุณครู Brigitta และ ครูผู้ช่วยจะคอยดูแลเด็กนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนเข้าใจบทเรียน แล้วสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง


หลังจากที่ทำการเพาะพันธุ์พืชเรียบร้อยแล้ว คุณครูจะสอนให้นักเรียนรับผิดชอบต้นไม้ของตน ด้วยการหมั่นรดนำต้นไม้ทุกเช้า-เย็น เพื่อเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ


ท่าผู้ปกครองสามารถคลิกเข้าไปชมคลิบวีดีโอ และความน่ารักของเด็ก Year 1 เพิ่มเติมได้ที่ Youtube:  Heathfield BKK Channel
http://www.youtube.com/channel/UCQgVyOpCfLxFDZNdVuJGvwQ?feature=watch

CIS - SCHOOL IMPROVEMENT THROUGH ACCREDITATION STANDARDS FOR ACCREDITATION

COUNCIL OF INTERNATIONAL SCHOOLS (CIS) SCHOOL IMPROVEMENT THROUGH ACCREDITATION STANDARDS FOR ACCREDITATION 8TH EDITION (Version 8.1)


คณะกรรมมการสมาคมโรงเรียนนานาชาติ ซีไอเอส :พัฒนาคุณภาพโรงเรียนผ่านหลักมาตรฐานซีไอเอส
SECTION A: SCHOOL GUIDING STATEMENTS

STANDARD A1  (มาตรฐาน เอ1) The school shall be guided by clear and broadly accepted Guiding Statements of vision, mission, and educational objectives (or the equivalent using the school’s chosen nomenclature and format) for students. โรงเรียนต้องมีวิสัยทัศ, เจตนารมณ์, และวัตถุประสงค์ ทางการศึกษาที่ชัดเจน สำหรับเด็กนักเรียนของตน
STANDARD A2 (มาตรฐาน เอ2) The school’s Guiding Statements shall clearly demonstrate a commitment to internationalism/ interculturalism in education, and this shall be reflected throughout the life of the institution. โรงเรียนต้องมีแนวทางที่ชันเจน เพื่อมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ และความเป็นสถานศึกษาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งจะต้องสะท้อนให้เห็นจากการความเป็นอยู่ของสถาบัน
STANDARD A3 (มาตรฐาน เอ3) The school’s Vision for …

Loyalty starts from the top.

พ.ต.ท. ดร. สัญญา เนียมประดิษฐ์ ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ และดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับกองบัญชากลางตำรวจสอบสวนกลาง อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยต่างๆ  ส่วนอีกบทบาทหนึ่งคือการเป็นคุณพ่อที่ให้ความสำคัญทางการศึกษาสำหรับลูกๆทั้งสามคนอย่างมาก
ลูก คือ แก้วตาดวงใจของพ่อแม่ ดังนั้นก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกอยู่แล้ว  การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมากที่ไม่ควรมองข้าม ด้วยความที่ท่านมีความชื่นชอบการศึกษาหลักสูตรอังกฤษเป็นทุนเดิม
ระบบอังกฤษจะเน้นให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง ดึงศักยภาพของเด็กคนนั้นออกมา ไม่ใช่เอาเด็กไปฝากไว้กับระบบ แต่เอาระบบมาตามตัวเด็ก”
เพราะให้ ความสำคัญที่ตัวเด็กเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์ และศึกษาในสิ่งที่ตนเองสนใจ ซึ่งพัฒนาไปสู่การเรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบ ควบคู่ไปกับความเพลิดเพลินในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 “หลักสูตรอเมริกา มันถูกสร้างมาเป็นบล็อกๆ แบบเดียวกับหลักสูตรไทย แต่เอาไปใช้งานไม่ได้ เด็กรู้ว่า สองคูณสองเป็นสี่ สามคูณสามเป็นเก้า เพราะท่องสูตรคูณแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงได้เก้า แต่ระบบอังกฤษเด็กจะเติบโตด้วยตนเอง เราอยากให้เค้าโตโดยธรรม…

"ไข้เลือดออก" โรคที่พึงระวังในฤดุฝน

เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนโรคไข้เลือดออกเป็นโรคหนึ่งที่เราควรพึงระวังอย่างยิ่งโดยเฉพาะในประเทศเขตร้อนอย่างประเทศไทย
สาเหตุของโรคติดต่อนี้ เกิดจากยุงลายตัวเมียไปกัดผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกแล้วรับเชื้อไวรัสแดงมา เชื้อไวรัสนี้จะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วภายในตัวยุงประมาณ 8-10 วันแล้วเข้าไปอยู่ที่ต่อมน้ำลายของยุง เมื่อยุงไปกัดคนก็จะแพร่เชื้อไวรัสนี้เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งเชื้อไวรัสแดงจะอยู่ในตัวของผู้ติดเชื้อนานประมาณ 2-7 วัน หากยุงมากัดผู้ที่ติดเชื้อช่วงเวลาดังกล่าวก็จะรับเชื้อไปแพร่ตามวัฏจักของโรคดังที่กล่าวมาข้างต้น

อาการของโรคไข้เลือดออกไม่จำเพาะ ซึ่งอาการอาจมีได้หลากหลาย ดังนี้
* มีไข้สูงเฉียบพลัน 2- 3 วัน ไข้จะอยู่ที่ 38-39 องศาเซลเซียส
* มีจุดแดงออกตามลำตัว แขน ขา เลือดออกตามไรฟัน และถ่ายอุจจาระดำ
* เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ มีอาการคลื่นไส้อาเจียน และอาจมีอาการท้องร่อว

เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีตัวยาวัคซีนที่จะป้องกันโรคนี้ได้ การรักษาจึงเป็นเพียงการให้ยาลดไข้ และประคับประคองโดยการให้สารน้ำอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องเพื่อป้องกันการช็อค


 โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ได้ตระหนักถึงภัยอันตรายจากโรคไข…

Welcome to Heathfield International School , Bangkok

โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ กรุงเทพฯ เป็นโรงเรียนเอกชนหลักสูตรอังกฤษแห่งใหม่ซึ่งดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนฮีทฟิลด์ อังกฤษ อันเก่าแก่ และประสบความสำเร็จมายาวนาน ปัจจุบัน เราเป็น 1 ใน 8 โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน CIS ว่าเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานสากลตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา 
    โรงเรียนของเรามีจุดมุ่งหมายในการหล่อหลอมรวมมาตรฐานระดับสูง ความแข็งแกร่งทางการศึกษา และที่ตั้งซึ่งอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ เข้ากับหลักสูตรทางการศึกษาที่ครอบคลุมกว้างขวาง และมีความลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจอย่างจริงจังด้วยการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถ และกระตุ้นให้พวกเขาเกิดจินตนาการอย่างแท้จริง     การศึกษามีส่วนสำคัญยิ่งในการหล่อหลอมให้เด็กมีคุณภาพ ดังนั้น การเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมจึงถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดของผู้ปกครอง เด็กมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่เหมาะสมเพียงครั้งเดียวในชีวิต และนั่นคือสาเหตุที่โรงเรียนของเรายึดถือแต่ในสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์ ทดลอง และได้รับความไว้วางใจแล้วเท่านั้น แน่นอนว่า การเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญ…

CIS คือ อะไร ??

หลายท่านอาจสงสัยว่า CIS คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร ทำไมโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งถึงนำเสนอว่าตนได้รับการรับรองจาก CIS แล้ว เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นจะขอสรุปสั้นๆให้เข้าใจ ดังนี้
CIS  ย่อมาจาก Council of International Schools
คือ สถาบันชั้นนำอันดับหนึ่ง ที่ประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรอังกฤษทั่วโลก สถานบันนี้ได้มุ่งเน้นความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ พร้อมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์ และ การร่วมมือกันระหว่างคุณครูและผู้ปกครองอย่างดีเยี่ยม
 เพราะฉะนั้นโรงเรียนที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานจาก CIS ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน ที่ตรงกับกฏเกณฑ์ที่ CIS กำหนดไว้ เช่น โปรแกรมการเรียนการสอนที่เข้มข้น ครูที่ต้องจบด้านการศึกษาและเป็นชาวอังกฤษทั้งหมด ความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์การสอน ที่ต้องมีคุณภาพเทียบกับโรงเรียนเอกชนชั้นนำในประเทศอังกฤษ  รวมถึงระบบความปลอดภัยที่ได้มาตราฐานสากล    นอกเหนือจากนั้นโรงเรียนที่ได้รับรองมาตรฐานแล้วต้องมุ่งพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกปั…