Skip to main content

Seytuch Pinyoteerachod (Tiger): Heathfield Alumni Becoming A Chemical Engineering Fresher at SIIT Thammasat University
Seytuch Pinyoteerachod (Tiger), 17, grabbed many achievements throughout his lifetime both through involvement in creative industries and learning at our school since he was young.  He spent an amount of quality time doing experiments in Chemistry, his favourite subject. Tiger obtained Heathfield’s Best Male Pupil awards for 2 years straight. Finally, Tiger was able to pursue his passion in chemical engineering at SIIT Thammasat University. 

Let’s hear what Tiger has to say about his experience at school and his passion that has led him to many new opportunities.นาย เสธัช ภิญโญธีรโชติ หรือ ไทเกอร์ ได้รับประสบการณ์มากมายทั้งด้านการทำงานในวงการบันเทิง และการเรียนรู้ที่โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ตั้งแต่ยังอายุน้อย เขาได้รับรางวัลนักเรียนชายดีเด่นของฮีทฟิลด์ต่อเนื่องกัน 2 ปี ในช่วงมัธยมไทเกอร์ได้ใช้ช่วงเวลาไปกับการทดลองเคมีซึ่งเป็นวิชาที่ชอบมากที่สุด จนกระทั่งสามารถเดินตามฝันของตัวเองสู่ชีวิตนักศึกษาปีแรกในสาขา วิศวกรรมเคมี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มาฟังเกี่ยวกับช่วงเวลาดีๆ ของไทเกอร์ที่ฮีทฟิลด์และประสบการณ์ที่น่าสนใจของเขาQ: What are your top three favourite memories at the school?

A: My top three favourite memories at school are the Sattahip Fieldtrip, the charity club and the TISAC football.

The fieldtrip to Sataheep was the trip that I enjoyed most, due to its exciting activities, such as the free running course. This trip was where I also injured myself when I got pricked by a sea shell which somehow was kind of a memorable thing because of all the support I received from my friends that they gave me.

The charity club at school was where I was able to manage my own small bakery business which I sold breads and drinks. I grew more mature due to the responsibilities of managing the money and supplies.

Finally, the TISAC Football.I had been in the team since year 6 and everytime I went out for a match, I gained new experiences and was able to develop new relationships with other international schools. However the best part of TISAC football was how the sport makes us cooperate with each other, more as a team.Q: เล่าประสบการณ์ในโรงเรียนที่ประทับใจมากที่สุด 3 อันดับแรก

A: ความทรงจำที่ผมประทับใจมากที่สุดคือ การได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดสัตหีบ ขายของในชมรมการกุศล และการได้ร่วมแข่งฟุตบอลกับโรงเรียนอื่นๆ ในโครงการ TISAC

ผมประทับใจการเดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดสัตหีบมากที่สุดเพราะว่าผมได้ทำกิจกรรมที่น่าตื่นตามากมาย เช่น ฟรีรันนิ่ง (วิธีการเล่นคือ "วิ่ง กระโดด ปีน ข้าม ตีลังกา" ) ระหว่างการร่วมทัศนศึกษาผมโดนเปลือกหอยบาด และมีเพื่อนๆ มาช่วยเหลือจึงกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ

ในชมรมการกุศลผมสามารถจัดการธุรกิจเบเกอรี่เล็กๆ ได้ด้วยตัวเอง เราขายขนมปังและเครื่องดื่ม ผมมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะได้ฝึกความรับผิดชอบในการบริหารเงินและสินค้า  

สุดท้ายนี้คือ การแข่งฟุตบอลโครงการ TISAC ผมเป็นส่วนหนึ่งของทีมฟุตบอลตั้งแต่อยู่ชั้น Year 6 ทุกครั้งที่ได้ร่วมแข่งทำให้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และสานความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติอื่นๆ แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือ เราได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมผ่านการเล่นกีฬา  Q: What are your favourite subjects at the school?

A: My favourite subjects are Art and Chemistry, although Art might not be the subject of my faculty but the reason why I chose Art as my favourite, is because it’s the subject where I can make most use of my creativity. For chemistry, it’s because I love doing experiments and I'm interested in learning about chemicals and molecules.Q: ชอบเรียนวิชาอะไรที่โรงเรียนมากที่สุด

A: วิชาโปรดของผมคือวิชาศิลปะและเคมี ผมเลือกวิชาศิลปะเป็นวิชาโปรดถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นวิชาที่ผมต้องเรียนในมหาวิทยาลัย เพราะว่าผมอยากแสดงความคิดสร้างสรรค์และนำศักยภาพด้านศิลปะมาใช้ให้มากที่สุด และผมเลือกเรียนเคมีเพราะชอบทำการทดลองวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเคมีและโมเลกุลQ: How did learning at Heathfield help in shaping your abilities/character in studying at your current University?


A: I've learnt the ability to socialise properly with different types of people since I studied in Heathfield and it helps me a lot through my university life of meeting new people.
Learning IGCSE and AS level helped me in university because it got me knowing from the basics of each subject, to its further studies, which makes me fully understand the subject. I’m able to use the information to its correct purpose during my university classes.Q:  การเรียนที่ฮีทฟิลด์ช่วยในการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัยอย่างไร

A:  ผมได้เรียนรู้ทักษะการเข้าสังคมตั้งแต่เรียนอยู่ที่ฮีทฟิลด์ จึงเป็นเรื่องง่ายในการสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆ ตอนเข้ามหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ การเรียน IGCSE และ AS Level ช่วยผมในการเรียนที่มหาวิทยาลัย เพราะทำให้ได้เรียนรู้จากขั้นพื้นฐานจนกระทั่งเข้าใจ แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามเป้าหมายเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยQ: What would you like to say to those younger pupils who wish to study further in the field of Chemical Engineering?

A: I wish you all the luck and remember it’s a onetime decision that you can choose your own path so if you're interested in Chemical Engineering then just be confident in your decision.Q: มีคำแนะนำอะไรบ้างที่อยากแชร์ให้รุ่นน้องที่สนใจจะเข้าเรียนคณะวิศวกรรมเคมีในอนาคต

A:  ผมอยากให้ทุกคนได้เจอสิ่งดีๆ การเลือกเส้นทางในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยนับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มีผลต่ออนาคต ถ้าน้องๆ มีความสนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมเคมี ก็ขอให้มั่นใจในการตัดสินใจนั้นครับ

Q: We heard that you acted as an old Thai warrior in a meaningful stage performance, ‘PhraRuangThe Musical’, as well as participated in ‘Talent Warrior’ reality show TV programme where you had to pass the challenges of extreme sports, music and languages.  Could you share with us about your feelings in being part of the musical performance and the TV show please?

A: It was a lifetime experience and I'm proud that I've participated in these works that gave me more connections to even bigger opportunities like a tree branching out. I've grown more mature in this industry.Q: เมื่อเร็วๆ นี้ ไทเกอร์ได้ร่วมการแสดงละครเวที พระร่วง เดอะ มิวสิคัลโดยเล่นบทเป็นนักรบไทย และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมแข่งขันในรายการโทรทัศน์ เกรียนอัจฉริยะซึ่งต้องผ่านการแข่งขันกีฬาผาดโผน ประลองทักษะดนตรี และเล่นเกมส์ที่วัดความสามารถด้านการสื่อสาร อยากให้แบ่งปันเกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้มีส่วนร่วมกับวงการบันเทิง

A: การเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต ผมรู้สึกภูมิใจเพราะนี่เป็นโอกาสให้ที่ดีสำหรับผม วงการบันเทิงสอนให้ผมเติบโตและมีวุฒิภาวะมากขึ้นThanks Tiger for sharing with us about your great memories at school as well as your involvement in sports and creative industries.  We wish you all the best in learning ‘Chemical Engineering’ at SIIT Thammasat University. ขอขอบคุณไทเกอร์ที่แบ่งปันประสบการณ์การที่น่าจดจำทั้งเรื่องชีวิตในโรงเรียน การแข่งกีฬา และการร่วมงานกับวงการบันเทิง และขอให้ไทเกอร์ประสบความสำเร็จในการเรียน วิศวกรรมเคมี ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ 

Comments

Popular posts from this blog

วิธีการรับมือกลับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

วัยรุ่น เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์  เกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงทางจิตใจ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆรวมไปถึงการมีเอกลักษณ์ของตนเอง (Identity) การมีอิสระ เป็นตัวของตัวเอง (Independence) การรู้จักและควบคุมอารมณ์ของตนเอง และการมีมโนธรรมที่เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม (Conscience) ตลอดจนสามารถมีความรักความผูกพันกับเพื่อนและเพศตรงข้ามได้อย่างเหมาะสม (Intimacy) ซึ่งโดยส่วนมากแล้ววัยรุ่นสามารถผ่านกระบวนการนี้ไปได้ด้วยดี แต่อาจมีวัยรุ่นบางส่วนที่อาจเผชิญกับปัญหาการปรับตัวเหล่านี้ที่เห็นได้ชัดเจน ก็คือ ปัญหาด้านอารมณ์ ดังนั้นผู้ปกครองควรทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่างๆในช่วงวัยนี้ ทั้งด้านอารมณ์ของวัยรุ่นที่ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงง่ายและรวดเร็ว วู่วาม หงุดหงิดง่าย ซึ่งเป็นผลจากฮอร์โมนเพศ สภาพร่างกายและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อารมณ์ที่พบบ่อยคือ ความรู้สึกวิตกกังวล กลัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตนเอง อารมณ์ทางเพศที่สูงขึ้น พฤติกรรมทางเพศ รวมทั้งกลัวความเป็นผู้ใหญ่ กลัวการรับผิดชอบ การยอมรับจากเพื่อน ความขัดแย้งในการมีอิสระและขอบเขตที่เหมาะสมกั…

Natachai Boonprasert (Dunk) Turning His Dream to Create Computer Software into Reality

Natachai Boonprasert (Dunk) has made the most out of his learning throughout 9 years at Heathfield International School. This has shaped his perspective to be an inventor of new digital platforms.He followed his passion in developing a computer application when he got accepted to be a Software Engineering student at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
It is always good news to hear that our pupils have taken another step into what they really love to do.In this interview session, we will get to know about Dunk, his school life and what he looks forward to regarding building potential software projects in the future.
ตลอด 9 ปี นายณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ (ดัง) เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้ที่โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ เขาใฝ่ฝันจะเป็นผู้ผลิตดิจิตอลแพลตฟอร์ม ดังได้เริ่มเดินทางตามความฝันโดยเริ่มจากการเข้าศึกษาต่อที่สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โรงเรียนฯ มีความยินดีอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นนักเรียนมีโอกาสสานฝันในสิ่งที่ตัวเองรัก ในบทสัม…

Pupil’s Experience Focus: Studying Final Year (A-Level) at Heathfield

“Heathfield is not just a school for me anymore. I have spent almost my entire childhood here it is more like a home to me,” Kanitvipa Wattanasan (Cream) said.Cream has grown up at our school over the past 12 years.In 2018-2019, Cream will spend her final year completing her A-Levels at our school before beginning a new chapter of her life at university.
We interviewed Cream about her meaningful experiences at school, useful tips she has for Secondary pupils on IGCSE preparation, and what kept her motivated to learn at Heathfield from Year 1 through to Year 13.
“ฮีทฟิลด์เป็นมากกว่าโรงเรียน โรงเรียนนี้เป็นเหมือนบ้านของหนู เพราะหนูได้ใช้เวลาช่วงวัยเด็กทั้งหมด ณ ที่แห่งนี้” นางสาว คณิศร์วิภา วรรธนะสาร (ครีม) บอกเล่าความรู้สึกของเธอที่ได้เรียนรู้และเติบโตที่โรงเรียนของเรากว่า 12 ปี และในปีการศึกษา 2018-2019 นี้ ครีมกำลังจะเข้าสู่การเรียนระดับ A-Levels ซึ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะก้าวสู่ชีวิตในมหาวิทยาลัย
เราสัมภาษณ์ครีมเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ประทับใจในโรงเรียน และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับน้…